industrial-cannabis_640_360.jpg
Ο πρώτος συνεταιρισμός για την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα και την παρασκευή μεταποιητικών προϊόντων είναι γεγονός. Ο KANNABIO είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) με το διακριτικό τίτλο «KannaBio ΚΟΙΝΣΕΠ» (“KannaBio hemp cooperative”).

Ο συνεταιρισμός (https://kannabio.wordpress.com) θέλει να αναδείξει μέσα από τη συλλογική προσπάθεια των μελών της όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης του φυτού της κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης. Θα εστιάσει στην οικολογική, βιολογική καλλιέργεια πιστοποιημένων από την ΕΕ ποικιλιών του φυτού. Οι πέντε συνέταιροι που έστησαν τον ΚΑΝΑΒΙΟ, εκτιμούν ότι από την καλλιέργεια αυτή προάγεται η παροχή υπηρεσιών με τοπικό και συλλογικό συμφέρον, ενισχύεται η απασχόληση η κοινωνική συνοχή και η οικολογική συνείδηση των πολιτών, καθώς και η ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής αειφόρου οικο-ανάπτυξης.
Η ΚΟΙΝΣΕΠ KannaBio θέλει να διαδώσει την ελληνική κλωστική κάνναβη και οραματίζεται την αναζωογόνηση της ελληνικής βιοτεχνίας και βιομηχανίας. Από την κλωστική κάνναβη παράγονται καινοτόμα ποιοτικά προϊόντα.
Ο συνεταιρισμός, σε συνεργασία με άλλους επιχειρηματίες και ερευνητές, προτείνει τη σύμπραξη γεωργών, μεταποιητών, καταναλωτών και άλλων ενδιαφερόμενων επαγγελματιών για τη δημιουργία μιας πολυμετοχικής εταιρίας λαϊκής βάσης. Η εταιρία θα είναι ανώνυμη, με ονομαστικές μετοχές, θα λειτουργεί όμως με συνεταιριστικές αρχές και σκοπό την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και μιας γραμμής παραγωγής μονωτικού και οικοδομικού υλικού.
Ηδη, ο KannaBio προχωράει στην δημιουργία μιας συνεταιριστικής μονάδας μεταποίησης ελαίων και τυποποίησης διατροφικών προϊόντων και ειδών υγιεινής από κλωστική κάνναβη. Για το σκοπό αυτό θα διαθέσει 10 συνεταιριστικές μετοχές σε ενδιαφερόμενους επενδυτές- συνεργάτες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η κλωστική ή βιομηχανική κάνναβη (hemp) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα της ψυχοδραστικής ουσίας THC. Στην ΕΕ επιδοτούνται ήδη 52 πιστοποιημένες ποικιλίες κλωστικής κάνναβης με περιεκτικότητα THC χαμηλότερη του 0.2%. Η τόσο μικρή περιεκτικότητα στην ουσίαTHC αποκλείει την ευφορική- ψυχαγωγική του χρήση.
Η κλωστική κάνναβη δηλαδή δεν καπνίζεται και αν ανάμεσα στα φυτά της καλλιεργηθεί η άλλη κάνναβη η καλλιέργεια καταστρέφεται.
Οι ίνες, τα φύλλα, το λάδι και τα σπόρια του φυτού έχουν χιλιάδες χρήσεις όπως παραγωγή ανθεκτικών υφασμάτων, σκοινιών, χαρτιού– χαρτοπολτού, τροφίμων με υψηλή θρεπτική αξία (υπερτροφές), οικοδομικών και μονωτικών υλικών, βιοπλαστικών, βιοκαυσίμων (η μηχανήdiesel σχεδιάστηκε αρχικά να καίει κανναβέλαιο), υποστρωμάτων για ζώα και άλλα.
Οι σπόροι και το λάδι από κλωστική κάνναβη έχουν πολύ υψηλή θρεπτική αξία, περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, Ω3 λιπαρά οξέα, αμινοξέα, μέταλλα και βιταμίνες.
O Συνεταιρισμός KannaBio θα βγει στην αγορά αρχικά με ποιοτικά βιολογικά προϊόντα ελαιοποίησης, διατροφής, καθώς και προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Θα παράγει επίσης ίνες και άχυρο για οικολογική δόμηση και μόνωση. Ο Συνεταιρισμός θα συνάψει συμβάσεις με βιολογικούς παραγωγούς, ενώ στο μέλλον θα έχει και δικές του καλλιέργειες βιολογικής κλωστικής κάνναβης.


klostiki-kannavi00013.jpg

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΙO – HEMP HELLAS», με το διακριτικό τίτλο «KannaBio ΚΟΙΝΣΕΠ» και την αγγλική απόδοση “KannaBio hemp cooperative”, είναι ένας Αστικός Συνεταιρισμός Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάδειξη, μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών της, όλων των δυνατοτήτων αξιοποίησης του φυτού της κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis Sativa L. ή hemp) και πιο συγκεκριμένα η οικολογική καλλιέργεια πιστοποιημένων από την ΕΕ ποικιλιών του φυτού, η παραγωγή- εισαγωγή- επεξεργασία- μεταποίηση- εμπορία προϊόντων Κλωστικής Κάνναβης και η παροχή υπηρεσιών που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της οικολογικής συνείδησης των πολιτών, καθώς και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής αειφόρου οικο-ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού, μέσα στα πλαίσια της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

α) Οικολογική καλλιέργεια του φυτού της κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis Sativa L. ή hemp), σε γόνιμες παραγωγικές εκτάσεις αλλά και σε ιδιαίτερα μολυσμένα εδάφη για εδαφοβελτίωση και οικολογική αποκατάσταση.

β) Επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή προϊόντων κλωστικής- βιομηχανικής κάνναβης (όπως σπόρια, έλαια, βάμματα, θεραπευτικά σκευάσματα, κηραλοιφές, αλεύρι, τρόφιμα, πρωτεΐνη και διατροφικά συμπληρώματα, φαρμακευτικά σκευάσματα, ηδύποτα, οικοδομικά και μονωτικά υλικά, χαρτί και χαρτοπολτό, βιοπλαστικά, βιοκαύσιμα, κλωστές- ίνες, υφαντά και υφάσματα, σειρά ρούχων, καλλυντικά και άλλα καινοτόμα και οικολογικά προϊόντα- παράγωγα της κλωστικής κάνναβης που έχει περί τις 25.000 χρήσεις).

γ) Εισαγωγή, διανομή και εμπορία– εξαγωγή προϊόντων κλωστικής- βιομηχανικής κάνναβης.

δ) Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την κλωστική κάνναβη, ιδιαίτερα καλλιεργητικών και μεταποιητικών ζητημάτων.

ε) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και κατάρτιση συγκεκριμένων ομάδων στόχων, όπως ενδεικτικά αγρότες, μεταποιητές, έμποροι, άνεργοι, νέοι επιχειρηματίες, κ.α.) σχετικά με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της κλωστικής κάνναβης.

στ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προτάσεων πολιτικής, τεχνογνωσίας και κατευθυντήριων αρχών προς τη διοίκηση και κάθε ενδιαφερόμενο σε ότι αφορά την βέλτιστη ανάπτυξη του κλάδου σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και εμπειρίες.

ζ) Εντοπισμός και αποκατάσταση- εδαφοβελτίωση μολυσμένων και βεβαρημένων περιοχών με καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης.

η) Κατασκευή οικημάτων και λοιπών κατασκευών και παντός είδους εφαρμογές με δομικά/ μονωτικά υλικά από παράγωγα hemp.

Η Βιομηχανική Κάνναβη

Η κλωστική ή βιομηχανική κάνναβη (hemp) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε THC, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούνται ήδη 52 πιστοποιημένες ποικιλίες κλωστικής κάνναβης με περιεκτικότητα THC χαμηλότερη του 0.2%. Η τόσο μικρή περιεκτικότητα στην ψυχοδραστική ουσία THC αποκλείει την ευφορική- ψυχαγωγική του χρήση.

Αντίθετα οι ίνες, τα φύλλα, το λάδι και τα σπόρια του φυτού έχουν χιλιάδες χρήσεις όπως παραγωγή ανθεκτικών υφασμάτων, σκοινιών, χαρτιού– χαρτοποπολτού, τροφίμων με υψηλή θρεπτική αξία (υπερτροφές), οικοδομικών και μονωτικών υλικών, βιοπλαστικών, βιοκαυσίμων (η μηχανή diesel σχεδιάστηκε αρχικά να καίει κανναβέλαιο), υποστρωμάτων για ζώα κ.α..

Οι σπόροι και το λάδι από κλωστική κάνναβη έχουν πολύ υψηλή θρεπτική αξία, περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, Ω3 λιπαρά οξέα, αμινοξέα, μέταλλα και βιταμίνες.

Η κλωστική- βιομηχανική κάνναβη έχει επίσης πολύ ευεργετικές ιδιότητες για την απορρύπανση νερών και εδαφών, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, αγροτικών και βεβαρημένων από χημικά και πυρηνικά περιοχών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό παρασιτοκτόνο και είναι ευεργετική στον εμπλουτισμό των καλλιεργήσιμων εδαφών μέσω τις αμειψισποράς. Επειδή η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού και καθόλου χημικά λιπάσματα και παρασιτοκτόνα, θεωρείται ότι έχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και ευεργετική συνολική επίπτωση για το περιβάλλον.

Η κλωστική κάνναβη μπορεί να αντικαταστήσει τη καλλιέργεια βαμβακιού καθώς είναι πιο ανθεκτική (έως 3 φορές) και ποιοτική ίνα και έχει μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση από το βαμβάκι που απαιτεί τουλάχιστον 4 φορές περισσότερη ποσότητα νερού και πολλά χημικά. Επίσης μπορεί να αντικαταστήσει τον χαρτοπολτό από ξυλεία (πχ ιδιαίτερα για τη παραγωγή χαρτονομισμάτων και χαρτιού), αφού είναι πιο ανθεκτική και πιο αποδοτική ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης, σώζοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμα δάση και πόρους.

Το χαρτί από κλωστική κάνναβη μπορεί να ανακυκλωθεί μέχρι 7 φορές ενώ το κανονικό μόνο τρεις. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται περισσότερα από 15.000 εκτάρια (150.000 στρέμματα) κυρίως σε Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο και καλύπτει σχεδόν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 30 χώρες.

Η κλωστική κάνναβη χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα από πολλούς πολιτισμούς σαν σκοινί, ύφασμα, χαρτί και τρόφιμο. Από τους Αιγύπτιους Φαραώ μέχρι τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τους Κινέζους Αυτοκράτορες, από τους πρώτους Χριστιανούς μέχρι τους πρώτους Αμερικανούς Προέδρους και τη μαζική παραγωγή κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακόμα και η Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα παρήγαγε, επεξεργαζόταν και εξήγαγε πολλούς τόνους κλωστική κάνναβη το χρόνο. Μετά από 50 χρόνια μιας παράλογης απαγόρευσης καταφέραμε το 2013 να επανα-νομιμοποιηθεί η κλωστική κάνναβη στην Ελλάδα και το 2016 να υπογραφτεί η ΚΥΑ που ρυθμίζει την καλλιέργεια και μεταποίησή της.

Σχετικά με την καλλιέργεια

Θεωρείται ότι η κλωστική- βιομηχανική κάνναβη ήταν από τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν. Η προέλευση του φυτικού είδους εντοπίζεται πριν από 5 000 χρόνια στην επαρχία Yunnan της Κίνας, όπου έχει βρεθεί η μεγαλύτερη γενετική ποικιλομορφία. Από την Κίνα τα φυτά εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, σε ολόκληρη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και έως το τέλος της «Εποχής των Ιστιοφόρων» (μέσα του 19ου αιώνα), η κάνναβη αποτελούσε σημαντική καλλιέργεια λόγω των ανθεκτικών ινών της ενώ χρησιμοποιείτο στην κατασκευή καραβόπανου και σχοινιών για ιστία.

Σήμερα, η κάνναβη καλλιεργείται κυρίως στην Κίνα, στην Ευρώπη (Γαλλία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία και Ουκρανία) και στον Καναδά. Κατά κανόνα, η κάνναβη αναπτύσσεται καλύτερα σε εύκρατες ζώνες, μεταξύ του 25ου και του 55ου παράλληλου, τόσο βορείως όσο και νοτίως του Ισημερινού.

Η βιομηχανική κάνναβη είναι ψηλό, ετήσιο ποώδες και συνήθως δίοικο φυτό, καθώς έχει χωριστά αρσενικά και θηλυκά φυτά. Υπάρχουν λίγες μόνοικες ποικιλίες (που έχουν αρσενικά και θηλυκά άνθη στο ίδιο φυτό), οι οποίες προτιμούνται για την παραγωγή σπόρων, ενώ οι δίοικες ποικιλίες προτιμούνται για την παραγωγή ινών. Πρόκειται επίσης για ένα τραχύ φυτό που διατήρησε ορισμένα από τα άγρια χαρακτηριστικά του και μπορεί να αναπτυχθεί και σε αντίξοες συνθήκες.

Όσον αφορά τις εδαφολογικές απαιτήσεις, το φυτό αναπτύσσεται καλά σε γόνιμο, ουδέτερο προς ελαφρά αλκαλικό έδαφος (το φυτό είναι πολύ ευαίσθητο στο pH του εδάφους και δεν πρέπει να καλλιεργείται σε εδάφη στα οποία το pH είναι χαμηλότερο από 6,0) με σταθερές συνθήκες νερού (τα υγρά εδάφη πρέπει να αποφεύγονται). Κατάλληλα εδάφη για την καλλιέργειά του είναι οι μαύρες γαίες, το τσερνοζέμ, τα προσχωσιγενή εδάφη και τα ασβεστώδη εδάφη που είναι πλούσια σε χούμο. Η κάνναβη μπορεί να καλλιεργείται στην ίδια περιοχή για πολλά χρόνια. Εφαρμόζεται συχνά εναλλαγή καλλιέργειας με πατάτες, σιτάρι και ζαχαρότευτλα καθώς η κάνναβη βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους.

Όσον αφορά την εφαρμογή λιπασμάτων, η κάνναβη που καλλιεργείται για την παραγωγή ινών απαιτεί κυρίως κάλιο και ασβέστιο, τα οποία είναι σημαντικά για τον σχηματισμό των κυττάρων των φυτών, ενώ η κάνναβη για σπόρους χρειάζεται κυρίως φώσφορο για τον σχηματισμό των σπόρων.

Η κάνναβη είναι ευαίσθητη στον παγετό σε θερμοκρασίες κάτω των -5°C, ενώ η βέλτιστη θερμοκρασία βλάστησης κυμαίνεται από 19 έως 25°C. Η πυκνότητα της καλλιέργειας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τον σκοπό, την παραγωγή ινών ή σπόρων: για τις ίνες η πυκνότητα είναι περίπου 60-70 kg ανά εκτάριο και για τους σπόρους είναι 10-15 kg ανά εκτάριο.

Όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες, η κάνναβη επηρεάζεται συνήθως ελάχιστα από τα έντομα. Σύμφωνα με μελέτες, τα κανναβινοειδή λειτουργούν ως εντομοαπωθητικά. Η σημαντικότερη ασθένεια είναι η τεφρά σήψη που προκαλείται από τον μύκητα Botrytis cinerea. Το φυτό μπορεί να προκαλέσει ασφυξία σε κάποια από αυτά τα ζιζάνια.

Η καλλιέργεια κάνναβης έχει θετικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η κάνναβη «έχει ευνοϊκή επίδραση στη δομή του εδάφους και περιορίζει την παρουσία νηματωδών και μυκήτων», κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Αποτελεί επιπλέον βιώσιμη καλλιέργεια για την παραγωγή βιομάζας. Η κάνναβη απορροφά επίσης τα βαρέα μέταλλα όταν καλλιεργείται σε μολυσμένες περιοχές.

www.enallaktikos.gr


Σχόλια   

#1 Γιώργος.καν 03-05-2017 13:20
θα ηθελα να μιλησω με καποιον υπευθυνο..υπαρχει καποιο τηλεφωνω;
ευχαριστω
Παράθεση
#2 Στέργιος 15-09-2017 18:03
Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά για την καλλιέργεια του φυτού, καθώς και για τη συμμετοχή μου στο συνεταιρισμό.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Παράθεση
#3 Efenti 07-02-2018 10:50
Tha itela na enimeroto sxetika me ti kaliergiatou efxaristo
Παράθεση
#4 Ladonna 21-03-2018 14:19
I have checked your website and i've found some duplicate content, that's why
you don't rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles,
search for: boorfe's tips unlimited content

Also visit my site: StevenChief: https://JettSee.wix.com
Παράθεση
#5 Kristine 22-03-2018 22:04
I have checked your site and i've found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google, but there is a tool that
can help you to create 100% unique content, search for; boorfe's tips unlimited
content

Feel free to visit my weblog :: JamaalChief: https://BradyTalks.jimdo.com
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Το παρακάτω άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση ενός άρθρου από τα παλιότερα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο για την καλλιέργεια της κάνναβης.

To cannabishellas.com δεν παρείχε ποτέ αναλυτικές [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε

Ο μπάφος είναι ένα τσιγάρο με κάνναβη / μαριχουάνα το οποίο καπνίζεται .

Αποτελείται από κανονικό καπνό για στρίψιμο ενός απλού καθημερινού τσιγάρου και κάνναβη. Η κάνναβη [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε

Κάνναβη η ήμερη (Cannabis sativa)

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα φυτά σχετικά με το αν είναι ή όχι βλαβερό στον άνθρωπο είναι η κάνναβη. Το φυτό από το οποίο παράγεται το χασίς και [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε

O Γιώργος Παπανδρέου το έχει πει δημοσίως: παλιά -πολύ παλιά και στην Aμερική- δοκίμασε χασίς. Mαριχουάνα συγκεκριμένα. H δήλωση δεν ξάφνιασε βεβαίως κανέναν από όλους [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε

Η κάνναβη, γνωστή και ως μαριχουάνα και γκάντζα (από το Σανσκριτικό gañjā, που σημαίνει «κάνναβη»), μεταξύ πολλών άλλων ονομάτων, αναφέρεται σε οποιοδήποτε αριθμό παρασκευασμάτων [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε

 

Η κάνναβη αποτελεί ένα γένος ανθοφόρων φυτών που περιλαμβάνει τα τρία είδη: Cannabis sativa (κάνναβη η ήμερη), Cannabis indica (ινδική κάνναβη) και Cannabis ruderalis Janisch. Πρόκειται για φυτά [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε

"Ναι στη χρήση καννάβεως από ασθενείς" (Καθημερινή 11-11-98),

"Νόμιμη η κάνναβη για θεραπευτικούς σκοπούς" (Βραδυνή της Κυριακής 22-1-98)

Ήταν μερικοί από τους τίτλους των εφημερίδων [ ... ]

Φαρμακευτική κάνναβηΣυνεχίστε

Η κάνναβης ως είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια έχει θεραπευτικές ιδιότητες . Πολλά από τα φάρμακα που κυκλοφορούν κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν . Σύμφωνα με το [ ... ]

Φαρμακευτική κάνναβηΣυνεχίστε

Συμπερασματα για τη χρηση της κανναβης και τις βλαβες που μπορει να επιφερει

1. Τον τελευταίο μισό αιώνα η ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης έχεικαθιερωθεί ευρέως στους [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε

 

Ένας δικτυακός τόπος όπου μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την χρήση και κατοχή της ινδικής και σατιβα κάνναβης στην Ελλάδα .

όπως είναι γνωστό μέχρι [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε

Συστατικό της ινδικής κάνναβης, μπορεί να εμποδίσει τον καρκίνο του μαστού να δώσει μεταστάσεις και σε άλλα...σημεία του σώματος,

υποστηρίζει ομάδα Αμερικανών ειδικών [ ... ]

Φαρμακευτική κάνναβηΣυνεχίστε

Τρεις νέες μορφές συνεταιριστικής δράσης του συνεταιριστικού κινήματος (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών) προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης [ ... ]

Κλωστική κάνναβηΣυνεχίστε

Ένα αγοράκι από την Μοντάνα των ΗΠΑ το οποίο διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, μια από τις δυσκολότερες μορφές καρκίνου, κατάφερε να σωθεί χάρη στην επέμβαση του πατέρα [ ... ]

Φαρμακευτική κάνναβηΣυνεχίστε

θεραπευτική κάνναβη

1. Μεταξύ του 1996 και του 2000, 7 πολιτείες της Αμερικής έκαναν δεκτές πρωτοβουλίες ψηφοφόρων για την νομιμοποίηση της θεραπευτικής χρήσης της κάνναβης.Μία [ ... ]

Φαρμακευτική κάνναβηΣυνεχίστε

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την αποκατάσταση της αλήθειας  και όσο και αν σας φαίνεται απίθανο σε λίγο καιρό θα υποχρεωθούμε έμμεσα η άμεσα από τα ρεύματα που επικρατούν [ ... ]

Greek Cannabis Μagazine Συνεχίστε