cannabishellas-klostiki14.jpg

Η βιοµηχανική κάνναβη, µε προβλεπόµενα πάνω από ένα εκατοµµύριο στρέµµατα, µπορεί να γίνει η στέρεα βάση αναβάθµισης της φυτικής παραγωγής της χώρας µας καθώς και ανάπτυξης πλήθους βιοµηχανικών προϊόντων, κλωστικών ινών για υφαντουργία, σχοινιών, χάρτου, λαδιού, τροφών για ανθρώπους και ζώα κ.λπ.


Όροι και προϋποθέσεις
Από τις 20 Μαρτίου που δηµοσιεύτηκε η διάταξη, η οποία επιτρέπει καλλιέργεια βιοµηχανικής (κλωστικής) κάνναβης, η προβλεπόµενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ικαιοσύνης, που θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειάς της, καθυστερεί ακόµη.

Γραφειοκρατική τρέλα
Για τη βιοµηχανική κάνναβη υπάρχει µελέτη του ΕΘΙΑΓΕ και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου που αποτελεί µπούσουλα σύνταξης της Κ.Υ.Α. Εν τούτοις το θέµα κόλλησε στην υπηρεσιακή γραφειοκρατία της ∆ιεύθυνσης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου. Η µελέτη δείχνει ότι ο πλέον κατάλληλος φορέας για την οργάνωση της παραγωγής, της µεταποίησης και του ελέγχου της βιοµηχανικής κάνναβης είναι ο ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα.

Πολλοί οι εµπλεκόµενοι
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου µε αλλεπάλληλες συσκέψεις ψάχνανε άλλες λύσεις, αλλά δε βρήκανε. Στη συνέχεια ενεπλάκη η νοµική υπηρεσία του υπουργείου για το νοµοτεχνικό µέρος της Κ.Υ.Α. και την τρέχουσα περίοδο λέγεται ότι έχουν εµπλακεί και οι νοµικοί του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και το πράµα σέρνεται ακόµη.

Υπάρχουν βλέψεις;
Αγρότες και όχι µόνο, ζητούν µε φορτικότητα από τώρα άδειες καλλιέργειας της βιοµηχανικής κάνναβης, αυτό όµως δεν είναι δυνατόν πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α. που θα καθορίσει τις σχετικές διαδικασίες. ∆ιαδίδεται ακόµη ότι ορισµένοι υπηρεσιακοί βλέποντας ότι η βιοµηχανική κάνναβη έχει «ψωµί» δεν θέλουν να την «παραδώσουν» στον ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα, τον οποίον δεν συµπαθούν.

Ψάχνουν νοµικούς τρόπους για να τον «δέσουν» και να έχουν την υπόθεση της βιοµηχανικής κάνναβης υπό τον έλεγχό τους.

Οι πολιτικοί τι κάνουν;
Η αρµοδιότητα για τη βιοµηχανική κάνναβη ανήκει στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιµο Χαρακόπουλο, ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν έχει ενηµερωθεί επαρκώς και απλά περιµένει τους υπηρεσιακούς.

Από τη λοιπή πολιτική ηγεσία θερµός υποστηρικτής της βιοµηχανικής κάνναβης είναι ο γενικός γραµµατέας διεθνών σχέσεων, ∆ηµήτριος Μελάς ο οποίος κάνει ό,τι µπορεί. Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα, καθηγητής Σέρκο Χαρουτουνιάν, έχοντας αντιληφθεί τη σηµασία της βιοµηχανικής κάνναβης για τον Οργανισµό, περιµένει µε έντονο ενδιαφέρον την υπογραφή της Κ.Υ.Α.

ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα και βιοµηχανική κάνναβη

Στη διεθνή πρακτική η οργάνωση παραγωγής και πρώτης µεταποίησης της βιοµηχανικής κάνναβης καθώς και των σχετικών ελέγχων ανατίθεται σε δηµόσιο οργανισµό λόγω της ιδιαιτερότητας του φυτού.

Η ανάθεση των παραπάνω αρµοδιοτήτων στον Οργανισµό ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα θα έχει ισχυρότατη θετική επίπτωση στα οικονοµικά του Οργανισµού και όχι µόνο, καθόσον η βιοµηχανική κάνναβη προβλέπεται να ξεπεράσει το 1.000.000 στρέµµατα.

Ο Οργανισµός θα αναλάβει τις εισαγωγές σπόρων και την εγχώρια σποροπαραγωγή. Προβλέπεται να χρειάζονται 4.000 τόνοι σπόρων αξίας 12 έως 16.000.000 € ετησίως. Ο Οργανισµός θα οριοθετεί ζώνες καλλιέργειας, θα εκδίδει άδειες καλλιέργειας και µονάδων µεταποίησης και θα εισπράττει τέλη ελέγχου.

Τα «μυστικά» της καλλιεργητικής φροντίδας

Οι αγροί που προορίζονται για σπορά κάνναβης προετοιµάζονται όπως των άλλων ανοιξιάτικων αροτραίων καλλιεργειών µε ψιλοχωµατισµένη επιφάνεια του εδάφους. Η λίπανση ενσωµατώνεται κατά την προετοιµασία και ανάλογα της ανάλυσης του χώµατος είναι, ανά στέµµα, της τάξης των 10 Kg αζώτου (Ν), 5 Kg φωσφόρου (Ρ2Ο5) και 3-5 Kg καλίου (Κ2Ο).

Η σπορά µπορεί να γίνει από τα µέσα Μαρτίου, όταν η θερµοκρασία εδάφους είναι πάνω από 9ο C, έως αρχές Μαΐου σε βάθος 3 εκ. Η ποσότητα σπόρων και η πυκνότητα των φυτών εξαρτάται από τον προορισµό της καλλιέργειας :

Για παραγωγή κυρίως καρπού (grains) χρειάζονται 20 φυτά το τ.µ. και 1 κιλό σπόροι. Για µεικτή παραγωγή καρπού και ινών (grains+straw) 30 φυτά/τ.µ και 1,5 κιλά σπόροι. Για παραγωγή κυρίως ινών (στελεχών-straw) 100 φυτά/τ.µ. και 4-5 κιλά σπόροι. Για παραγωγή ινών πολύ υψηλής ποιότητας απαιτείται µεγάλη πυκνότητα σποράς µε 200-250 φυτά/τ.µ. και 10 κιλά σπόροι.

Το κόστος των εισαγόµενων σπόρων θα είναι της τάξης των 4 ευρώ/κιλό. Γι’ αυτό θα χρειαστεί εγχώρια σποροπαραγωγή για να κατεβεί το κόστος.

Μετά τη σπορά δε χρειάζεται καµιά άλλη φροντίδα εκτός από δύο ποτίσµατα, ή τρία ανάλογα τον καιρό.

Οι καλλιέργειες για καρπό και µεικτής παραγωγής είναι έτοιµες για θερισµό όταν οι σπόροι σκληράνουν, σε πέντε µήνες από τη σπορά, ενώ εκείνες για ίνες σε 3 µήνες (θερίζονται όταν βρίσκονται σε πλήρη άνθηση). ∆εν υπάρχουν στοιχεία για την παραγωγικότητα των σύγχρονων ποικιλιών κάνναβης στη χώρα µας.

Εν αρχή ην πειραματικοί αλλά και αποδεικτικοί αγροί

Η εµπειρία µε παραδοσιακές ποικιλίες κάνναβης στο παρελθόν στην Ελλάδα είναι µικρής σηµασίας. Οι σύγχρονες ποικιλίες βιοµηχανικής κάνναβης είναι διαφορετικές και προτού δοθούν για εµπορικές καλλιέργειες σε αγρότες θα πρέπει να δοκιµαστούν επαρκώς. Στόχος των πειραµατισµών θα είναι ποιες ποικιλίες είναι κατάλληλες για τη χώρα µας, ποσοτικά, ποιοτικά και µε ρητίνες χασίς κάτω από 0,2% που απαιτεί η κοινοτική νοµοθεσία.

Μετά την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων οµάδες ενδιαφερόµενων µπορούν να συνεννοηθούν µε επενδυτές για την οργάνωση παραγωγής και µεταποίησης βιοµηχανικής κάνναβης. Το κόστος εγκατάστασης µονάδων σύγχρονης µεταποίησης κάνναβης είναι πολύ µικρότερο των εκκοκκιστηρίων βάµβακος. Για µια µονάδα µεταποίησης χρειάζονται καλλιέργειες περίπου 50.000 στρέµµατα.

Οι πειραµατικοί θα εγκατασταθούν σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Αγρίνιο όπου η κάνναβη θα εισέλθει σε αµειψισπορά µε βαµβάκι, καλαµπόκι, βιοµηχανική ντοµάτα, ηλίανθο. Από τις 40 ποικιλίες που είναι γραµµένες στον κοινοτικό κατάλογο υπολογίζεται να δοκιµασθούν τουλάχιστον οι 20. Στα πειραµατικά τεµάχια, σε τρεις µε τέσσερις επαναλήψεις, θα δοκιµασθούν και οι 4 πυκνότητες σποράς, (φυτά ανά τ.µ. : 20, 30, 100, 220).

Τα παραπάνω απαιτούν σύνταξη «Σχεδίου Πειραµατικού Έργου» στον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα που προβλέπεται να αναλάβει τη βιοµηχανική κάνναβη.

Οι πειραµατικοί θα εγκατασταθούν σε δηµόσιες εκτάσεις και σε χωράφια αγροτών, µε την προϋπόθεση να είναι αντιπροσωπευτικά εδάφη των περιοχών• θα έχουν στόχο τη δοκιµή των ποικιλιών και την περιεκτικότητά τους σε ρητίνες χασίς. Η λίπανση και οι λοιποί χειρισµοί θα είναι ίδια για όλους τους πειραµατικούς. Οι πειραµατικοί τα επόµενα χρόνια θα αφορούν καταλληλότερη λίπανση, άλλες ποικιλίες, άριστες αποστάσεις σποράς ανάλογα του προορισµού της καλλιέργειας. Θα χρειασθούν και αποδεικτικοί αγροί βιοµηχανικής κάνναβης.

www.agronews.gr