Για χρήστες που θα επιλέξουν να συνδεθούν

Δεν χρειάζεται να δηλώσετε στοιχειά πέρα του username και του password καθώς επίσης δεν γίνεται hempκάποιο activation μέσω e-mail για να γίνει η εγγραφή όποτε μπορείτε να δώσετε ένα ψεύτικο e-mail για να αποκρύψετε επιπλέον στοιχειά .

Ο σέρβερ που φιλοξενεί την σελίδα είναι εκτός Ελλάδος και υπάρχει ανωνυμία και αξιοπιστία.

Για επιπλέον ασφάλεια και πλήρη ανωνυμότητα κυκλοφορούν στο ιντερνέτ κάποιες εφαρμογές και proxy servers .